Första hjälpen

Livsfarligt läge

Om det är fara för den skadades liv ska du försöka att föra honom eller henne i säkerhet bort från olycksplatsen.

Andning

När du hjälper en skadad person ska du alltid börja med att kontrollera andningen. Om den skadade inte andas, skapa fri luftväg genom att böja huvudet lätt bakåt och lyfta upp underkäken. Ge konstgjord andning genom att knipa åt näsan och blåsa in luft i munnen. Kontrollera att bröstkorgen höjer och sänker sig. Fortsätt tills den skadade kan andas själv eller tills hjälp anländer.

Blödning

Håll den blödande kroppsdelen högt. Stoppa blödningen genom att trycka på såret med fingrarna eller lägga ett förband tills såret slutar blöda.

Chock

Kontrollera andning och medvetande. Stoppa eventuella blödningar. Lägg den chockade personen med benen i högläge. Är personen medvetslös ska du lägga honom/henne i stabilt sidoläge, även känt som framstupa sidoläge. Lägg gärna en filt eller ett klädesplagg över personen och kom ihåg att inte ge den chockade något att äta eller dricka.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-04-07
Kontakta oss
 • Larmnummer 112

 • 156. Räddningstjänst
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Kopparv 1

 • Mattias Larsson
 • Räddningschef
 • Tfn 0570-826 28

 • Räddningstjänst
 • Tobias Erlandsson
 • Stf räddningschef
 • Tfn 0570-826 25