Trygg och säker

Brandbilar

Arvika kommun arbetar aktivt för en trygg och säker miljö för alla invånare och besökare. Det kan handla om brandskydd, trafikssäkerhet, fallolyckor, folkhälsa, krisarbete och många andra insatser. Genom Räddningstjänsten erbjuds till exempel utbildningar kring brand och säkerhet. Kommunen arbetar också tillsammans med andra myndigheter och kommuner i frågor om skydd och säkerhet. Målet är att du ska känna dig trygg och säker i hela kommunen.

Du har också ett eget ansvar för att förebygga olyckor och för hur du handlar om en olycka inträffar. Kontakta gärna Räddningstjänsten om du har frågor kring hur du kan öka säkerheten för dig, din familj, anställda, grannar eller allmänheten.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-09-26
Kontakta oss
 • 156. Räddningstjänst
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Kopparv 1

 • Skadeförebyggande
 • Mattias Larsson
 • Räddningschef
 • Tfn 0570-826 28

 • Räddningstjänst
 • Tobias Erlandsson
 • Stf räddningschef
 • Tfn 0570-826 25