Barns rättigheter

Alla barn och ungdomar har rätt att ha det bra och känna sig trygga. Det står i FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Sverige och många andra länder i världen har lovat att följa barnkonventionen. Det betyder till exempel att alla barn och ungdomar i Sverige har rätt att bli lyssnade på och få hjälp om de till exempel har ont i kroppen eller är ledsna. Det betyder också att barn har rätt att få gå i skolan och att leka på sin fritid. Ingen vuxen får göra barn illa, inte ens barnets föräldrar.

Barn och ungdomar som blir sjuka eller mår dåligt har rätt att få hjälp. Läkare, sjuksköterskor, skolsköterskor, kuratorer och andra som jobbar på sjukhus, skola eller socialtjänst ska lyssna och bemöta barnet med vänlighet och respekt. Om ett barn eller en ungdom har frågor ska de få ställa dem och få svar så att de förstår. Likaså ska barn eller ungdomar som vill träffa exempelvis läkare eller kurator utan att mamma eller pappa är med ha rätt att få göra det.

Det finns också lagar som bestämmer hur det ska vara när man är barn. Till exempel har alla barn rätt att gå i skolan. Vuxna får inte slå barn i Sverige och barn har rätt att känna sig säker och trygg där barnet bor. De här lagarna är till för barnen.

Det finns mer information om barnkonventionen och barns rättigheter hos:

Barnombudsmannen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Barnperspektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(BRIS för vuxna)
BRIS - kunskap och information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För barn och unga med särskilt boende

Samhället har ett särskilt ansvar för barn som inte bor med sina föräldrar utan i ett familjehem, ett hem för vård eller boende (HVB) eller ett ungdomshem. Om du är inskriven på ett särskilt ungdomshem får vissa tvångsåtgärder, så kallade särskilda befogenheter, användas mot dig. Mer information finns på Inspektionen för vård och omsorgs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det finns mer information om hjälp och stöd för barn som far illa i Arvika kommun på sidan "Misstanke om barn som far illa".

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-09