Psykisk ohälsa

Händer

Det finns många olika orsaker till psykisk ohälsa. Relationsproblem i familjen, missbruk, ekonomiska problem, skilsmässa eller att inte kunna fungera i sociala sammanhang kan vara saker som påverkar den psykiska hälsan negativt hos den vuxne.

Barn och unga är en utsatt grupp som också påverkas av problem i familjen. Problem i skolan, mobbing, våld och övergrepp kan vara andra orsaker till att unga mår dåligt. Under rubriken "Psykisk ohälsa, barn och ungdom" finns information om var du kan vända dig - som barn, ungdom eller förälder - när du behöver hjälp vid olika problem.

Det är Region Värmland som ansvarar för vård och behandling vid psykiska ohälsa eller psykisk sjukdom för dig som bor i kommunen. Den som har en psykisk funktionsnedsättning och är över 18 år kan få stöd genom Arvika kommuns socialpsykiatri.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-23