Lyssna på sidan Lyssna

Kommunplacering i Arvika

Arvika kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ett antal nyanlända per år. Det är nyanlända som fått uppehållstillstånd och som får en "kommunplacering" i Arvika för att etablera sig här.

Det är Arbetsförmedlingens ansvar att se till de nyanlända får gå igenom etableringsprogrammet. Arvika kommuns Arbetsmarknads- och integrationsenhet (AMI) ansvarar för bosättning och introduktion samt ger råd och stöd till den nyanlända.

Rätten till en god man

Alla asylsökande ensamkommande barn och ungdomar tilldelas en god man så snart som möjligt efter ankomst till Sverige. God man företräder barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Om ungdomen får permanent uppehållstillstånd träder en särskilt förordnad vårdnadshavare in istället.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-09-25
Kontakta oss
  • 40. Arbetsmarknads- och integrationsenhet
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Fabriksg 5
  • Tfn 0570-814 11, 814 39, 814 49, 073-080 74 77