Invandring och integration

Blåklockor

Integration handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund och om att leva tillsammans med respekt för varandras olikheter. Det handlar också om nyanlända invandrares möjligheter till arbete och att komma in i samhället.

Vi strävar efter att Arvika ska vara fritt från diskriminering, främlingsrädsla och rasism. Att ta till vara alla människors olika erfarenheter och kunskaper bidrar till en fortsatt god utveckling i kommunen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-02