Hemvård, hemtjänst

Vad är hemtjänst?

Hemtjänsten syftar till att underlätta det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionshinder gör det svårt att klara sig själv och att bo hemma. Genom hemtjänsten kan man få hjälp med personlig vård, måltider, social aktivering, serviceinsatser och trygghetslarm.

Hemtjänst och hemsjukvård är organiserad i hemtjänstenheter. Inom varje enhet arbetar vårdbiträden och undersköterskor. Hemtjänsten finns tillgänglig dygnet runt.

Om du har nattbesök, så är det hemtjänstspersonal i vår nattpatrull som kommer till dig.

Hur ansöker jag?

Rätten till hemtjänst regleras i socialtjänstlagen. Det är kommunens biståndshandläggare som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om hemtjänst. Du kan få information om aktuell biståndshandläggare via kommunens växel. Vilken handläggare som du ska kontakta, beror på var i kommunen du bor.

Hur utförs hemtjänsten?

Personalen i hemtjänsten utför insats utifrån de insatser som du beviljats. Man utgår från ett rehabiliterande förhållningssätt, som innebär att du själv gör det du klarar och personalen stödjer dig med det du har behov av.

Målsättningen är att du ska bli nöjd med den insats du har beviljats. Det är viktigt för oss att du upplever att du får ett gott bemötande och känner dig trygg i kontakten med oss.

Insatser utförs i ditt hem och vi vill visa respekt för ditt självbestämmande och din integritet. I samband med att insatserna utförs blir ditt hem även personalens arbetsplats och då har vi ansvar för att arbetsmiljön hos dig är sund och säker. När vi tittar på personalens arbetsmiljö kan vara så att vissa saker måste åtgärdas och anpassas i din hemmiljö. Vårt mål är att utföra de beviljade insatserna på ett tillfredsställande sätt för dig, samtidigt som personalen har en god arbetsmiljö.

Om du har synpunkter på hur insatsen utförs ska du kontakta enhetschefen på det område där du bor. Du kan också lämna synpunkter via synpunktsformuläret på webbplatsen.

Kontaktman

I hemtjänstgruppen utses en särskild kontaktman för dig, som du kan vända dig till om du har frågor eller andra önskemål. (Men självklart hjälper all personal i arbetsgruppen till när du behöver det.)

Kontaktmannen har huvudansvaret för att, så långt det är möjligt, ta tillvara dina önskemål om hur de insatser som du beviljats ska utföras. Kontaktmannen kan också hjälpa dig med vissa externa kontakter, till exempel tidsbeställningar hos tandläkare, fotvård och hårvård, när du inte själv kan ordna detta.

Kontaktmannen har huvudansvaret för att vara en länk mellan dig och hemtjänstgruppen samt övriga yrkeskategorier i verksamheten, som vi i samråd med dig behöver kontakta, till exempel biståndshandläggare, enhetschef, sjuksköterska, nattpatrull, arbetsterapeut, sjukgymnast med flera.

Genomförandeplan

För att personalen ska kunna utföra de beviljade insatserna som du vill ha det, gör du tillsammans med din kontaktman en plan för hur det ska gå till. Vi kallar det för en genomförandeplan.

Personalen utgår från vad du klarar själv och beskriver sedan i planen hur vi på bästa sätt kan stödja dig. Det är viktigt att du är delaktig i planen, så det blir så bra som möjligt för dig. Om du ger ditt samtycke kan också anhöriga vara delaktiga i beskrivningen av planen.

För att vi enkelt ska kunna se hur du vill att vi arbetar hos dig hoppas vi att du vill förvara din genomförandeplan i ditt hem i den informationspärm, som kontaktmannen gjort i ordning.

Personlig vård

Hemtjänsten stödjer dig med dina personliga behov, till exempel dusch, hygien, klädsel, toalettbesök, förflyttning med mera.


Måltider

Enklare matlagning sker vid frukost, mellanmål och kvällsmat. Huvudmålet kan du få hjälpa att värma. Du väljer själv om du vill ha egna matlådor eller om du vill beställa färdiga matlådor från butik. Du kan även, utifrån behov, få stöd med kringsysslor som att duka, diska, torka av, ta ut sopor, vattna blommor och liknande. Du deltar själv efter förmåga.

Varuhemhandling

Hemtjänsten stöder dig att göra en beställning av varor en gång i veckan.

För att få stöd med varuhemhandling ser den praktiska lösningen olika ut beroende av var i kommunen du bor och i vissa fall vilken affär du väljer att handla i.

På landsbygden beställer du varor hos din lanthandel. Varorna levereras hem till dig av lanthandeln eller posten. Du betalar med kort med pengar på, kontanter eller faktura.

Om du bor i tätort beställer du varor till Coop Pamviken eller ICA. Samhall plockar ihop varorna mot en plockavgift. Midcam levererar varorna hem till dig.

När du handlar på Coop ska du ha ansökt om ombudshandel och betalar mot faktura.

Om du väljer ICA ska du ha ett ICA-kort med pengar på. ICA-kortet förvarar Samhall och använder när de betalar dina varor.

Städ

Hemtjänsten städar max två rum, kök, badrum och hall. För makepar med separata sovrum kan tre rum och kök beviljas. Städ utförs var tredje vecka.

Om du har en större bostad kan rum bytas ut, och ett annat rum än beviljad yta, kan städas istället. Detta planeras tillsammans med personalen och innebär i praktiken att den beviljade ytan inte städas vid aktuellt tillfälle. Städ av balkong eller uteplats kan arrangeras på samma sätt.

Sällan förekommande insatser som avfrostning av frys, torka köksluckor, spisrengörning mm inryms i insatsen och planeras tillsammans med personalen.

Insatsen "städ" innebär dammsugning och våttorkning av golv, damma fria ytor, torka kylskåp, med mera.

Storstädning, flyttstäd, förråds/vindsstäd, saneringsstäd, vädring av större mattor ingår inte i hemtjänst. Silver och kopparputs utförs inte.

Dessa redskap ska finnas för att vi ska kunna städa hos dig:

 • Dammsugare med bra sugeffekt och reglerbart rör
 • Rengöringsmedel
 • Städdukar
 • Minisvabbutrustning med långt skaft och press i hinken.
 • Sopborste och sopskyffel med medellångt skaft
 • Golvskrapa för dusch
 • Toalettborste

Tvätt

I insatsen ingår tvätt av kläder, sänglinne, handdukar med mera. Upphängning av tvätt, vikning och inläggning i skåp. Personalen stryker enstaka gångkläder. Enklare klädvård som att sy i en knapp ingår. Insatsen utförs i regel var fjortonde dag.

Om du behöver tvätta större dukar, få manglat eller få större textilier strukna så är du hänvisad att vända dig till en tvättinrättning.

Har du ingen egen tvättmaskin bokar hemtjänsten tid i din tvättstuga.

Välja utförare

I Arvika kommun har vi valt att ge dig möjlighet, i enlighet med Lagen om valfrihetssystem (LOV), att välja utförare när det gäller insatserna städ, tvätt och varuhemhandling. Du kan alltså välja om du vill att den kommunala hemtjänsten eller extern utförare ska utföra den beviljade insatsen.

Mer information finns på sidan "Valfrihet inom hemtjänsten".

Din trygghet

Om du känner dig otrygg kan du beviljas olika insatser.

Trygghetslarm

Trygghetslarm innebär att du har ett armband eller halsband som du kan använda för att kalla på hjälp. Ditt larm besvaras dygnet runt av en trygghetscentral som bedömer larmet och larmar vidare till hemvårdspersonalen vid behov. (Bor du på servicehus är rutinen lite annorlunda).

Mer information om trygghetslarm finns på webbplatsen.

Det finns även andra typer av larm som bedöms av sjuksköterska, kontakta din distriktsjuksköterska för mera information.

Trygghetssamtal

Du kan även få trygghetssamtal. Det innebär att hemvårdspersonalen ringer upp dig enligt överenskommelse för att höra hur du mår.

Trygghetsbesök - trygghetskamera

I vissa fall kan du behöva kontinuerlig tillsyn för att säkra din trygghet. Du beviljas då trygghetsbesök. I de fall det är möjligt, och under förutsättning att du själv vill, så kan sådana besök göras via en så kallad trygghetskamera. Om trygghetskamera inte är ett alternativ för dig, så besöker personalen dig. Om du är beviljad tillsynsbesök kan också du byta mellan, eller kombinera, trygghetskamera och personliga besök som du önskar.

Så här fungerar trygghetskameran:

Trygghetskameran fungerar både dag och nattetid. Många känner sig störda då nattpatrullen kommer och vi vet att ostörd sömn betyder mycket för både den kroppsliga och den mentala återhämtningen.

Trygghetskameror fungerar på så sätt att du kommer överens med personalen (hemtjänstpersonal och/eller nattpatrullen) när man ”tittar in” hos dig. Trygghetskameran har mörkerseende. Du kan se på kameran när man ”tittar in” hos dig, då en grön lampa blinkar på kameran. Inga bilder spelas in eller sparas.

Om vi inte ser dig via kameran, så besöker vi dig för att kontrollera att allt är bra.

Vi har behörig personal som arbetar med trygghetskameran och säkerheten är hög då det krävs nytt lösenord vid varje ”titt-in besök”. Vi har även möjlighet att följa upp personalens besök via så kallade loggar i vårt system.


Annat praktiskt

Avbeställning av besök

Om du behöver avboka ett planerat besök hos dig, är vi tacksamma om du meddelar oss i god tid.

Nycklar

Om du har svårt att öppna dörren när vi ska besöka dig eller om du har trygghetslarm, behöver du - mot kvittens - lämna nyckel till oss. Beroende på dina insatser (hemtjänsten dag, nattpatrull, larm och varuleveranser) kan det röra sig om flera nycklar.

Belysning

Det är viktigt med bra belysning inomhus. Även utomhus ska det finnas belysning, om du har besök kvälls- och nattetid.

Snöskottning och sandning

För att du ska kunna få din hjälp behöver vi enkelt och utan risk kunna ta oss in till dig. Därför måste det vara skottat från snö och sandat i anslutning till din bostad.

Avlösning i hemmet för anhörig

Som anhörig kan du få avgiftsfri avlösning i hemmet, max 15 timmar per månad. Denna bedöms av anhörigcentrum och utförs av hemtjänstens personal.

Om du är i behov av mer tid än 15 timmar per månad så bedöms det av biståndshandläggare. Det finns dock restriktioner om du har växelvård. För mera information kontakta din biståndshandläggare. 

Bostadsanpassning - hjälpmedel

Ibland kan det vara så att du behöver anpassa bostaden eller prova ut särskilda hjälpmedel för att klara av att bo kvar hemma. Kontakta då kommunens arbetsterapeuter och/eller sjukgymnaster till med via kommunens växel.

Det finns mer information på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-08-05
Kontakta oss
 • 40. Vård och omsorg
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Biståndshandläggare, hemtjänstgrupper
 • Tfn 0570-816 00 växel