Hjälp i hemmet

Städutrustning

När krafterna inte längre räcker till och du känner att du har svårt att klara av vardagen i hemmet kan du vända sig till en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren hjälper till att utreda och bedöma vilken sorts hjälp just du behöver.

Du kan få hjälp av hemtjänsten med bland annat personlig omvårdnad, städning, tvätt och inköp. Du kan också få ett trygghetslarm installerat så att du enkelt kan larma efter hjälp om du till exempel har ramlat.

Du som vårdar en anhörig i hemmet kan även få hjälp med avlösning.

Arvika kommun har ett valfrihetssystem för servicetjänster (städ, tvätt och varuhemhandling) inom hemvården. Det innebär att du kan välja om kommunen eller ett privat företag ska utföra tjänsterna. De utförare som finns att välja på har godkänts av kommunen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-09-05
Kontakta oss
  • 40. Vård och omsorg
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5
  • Tfn 0570-816 00 vx

  • E-post
  • vard.omsorg@arvika.se