Tolk

Människors möjlighet att ge uttryck för sina åsikter, känslor och tankar är en förutsättning för att känna delaktighet i det svenska samhället samt styra över sina liv. Till detta hör också möjligheten att förstå vad andra säger.

Språk och minoritetsspråk

Om du inte behärskar svenska språket har du enligt Förvaltningslagen rätt till tolk vid dina kontakter med kommunen. Tolkhjälp kan fås via telefon eller att en tolk är närvarande vid ett besök. Du beställer tolkhjälp genom din handläggare. Tänk på att beställa i god tid!

Minoritetsspråken i Sverige har en särställning i det att myndigheter är skyldiga att informera de nationella minorieteter om deras språkliga rättigheter (Språklagen - 2009 och Minoritetslagen - 2019). De nationella minoritetsspråken i Sverige är;

  • finska
  • samiska
  • meänkieli
  • romska (romani chib)
  • jiddisch

Döv, dövblind eller hörselskadad

Om du är döv, dövblind, hörselskadad eller vuxendöv och behöver kontakta kommunen, kan du få hjälp av teckenspråkstolkar via Tolkcentralen i Värmland med att tolka. Tolkcentralen drivs av Region Värmland och är placerad på Centralsjukhuset i Karlstad. Mer information finns på Tolkcentralens webbplats.

Du kan också använda Post- och telestyrelsens förmedlingstjänst texttelefoni via mobiltelefon, surfplatta, dator, texttelefon och med en stationär telefon. Det är en kostnadsfri tjänst som gör det möjligt för dig med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller talsvårigheter att ringa samt ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Tjänsten fungerar även för dig som använder punktskrift. Mer information finns på webbplatsen texttelefoni.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-05