Handikapp, funktionsnedsättning

Man i rullstol

Om du har en funktionsnedsättning, kan du med hjälp av rätt stöd utifrån dina behov, ändå leva ett aktivt och självständigt liv.

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar. 

Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas. 

Som förälder till barn med funktionsnedsättning har du viss laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste du söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp du har rätt till.

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har du rätt att ansöka om hjälp och stöd för att klara din vardag utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-16
Kontakta oss
  • 40. LSS-avdelning
  • 671 81 Arvika kommun
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • E-post
  • vard.omsorg@arvika.se

  • LSS-handläggare
  • Tfn 0570-816 00 växel
  • Tfn tid 8.30-9.30