God man för ensamkommande barn

För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndarnämnden. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, både personliga, ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.

Det är ett temporärt uppdrag som upphör när barnet fått uppehållstillstånd och tingsrätten fattat beslut om en särskild förordnad vårdnadshavare. Även i andra fall kan godmanskapet upphöra. Godmanskapet upphör automatiskt vid 18 års ålder.

God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet eller HVB-hemmet, i sista hand socialsekreteraren. Samma regler enligt socialtjänstlagen (SoL) som gäller för placerade barn, gäller även för de ensamkommande barnen.

Det är viktigt att den gode mannen har klart för sig vad hans eller hennes roll består i och inte agerar som en ”mamma eller pappa”. Oftast har barnet föräldrar någonstans i världen och den gode mannen är bara en tillfällig juridisk företrädare. De barn som kommer få ett positivt beslut i asylfrågan får därmed en särskilt förordnad vårdnadshavare. Gode mannen bör därför utöva sitt uppdrag på ett sådant sätt att det inte knyts några djupare känslomässiga band med barnet.

Uppgifter för den gode mannen

Den gode mannen är den som ska se till att allt fungerar för barnet, men i uppdraget ingår till exempel inte att följa med till skolan eller till olika aktiviteter. Genom ett beslut om kontaktperson enligt socialtjänstlagen kan barnet få hjälp med att ta del av olika aktiviteter.

Det är kontaktpersonen och inte den gode mannen som följer med barnet vid till exempel läkarbesök eller olika fritidsaktiviteter om inte personal på boendet gör det.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Om ett barn har uppehållstillstånd när det kommer till Sverige gäller inte lagen om god man för ensamkommande barn. I sådana fall ska Socialnämnden väcka talan om, eller anmäla behov av, en särskilt förordnad vårdnadshavare hos tingsrätten. Detsamma gäller för barn som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT).

Då en särskilt förordnad vårdnadshavare utses upphör uppdraget som god man. Den som är särskilt förordnad vårdnadshavare är också förmyndare för den underårige. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare medan Socialtjänsten har tillsynen över vårdnadshavare.

Förordnade förmyndare ska:

  • Lämna tillgångsförteckning till Arvika-Eda överförmyndarnämnd inom två månader efter förordnandet
  • Lämna in en årsräkning till Arvika-Eda överförmyndarnämnd före den 1 mars varje år
  • Lämna in en sluträkning till Arvika-Eda överförmyndarnämnd inom en månad, när uppdraget upphör

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-04-27
Kontakta oss
  • 14. Överförmyndarenhet
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Strandvägen 2

  • ofn@arvika.se

  • Tfn 0570-817 02
  • Tfn tid mån, tis, tors 10.00-12.00, ons 13.00-15.00

  • Besök endast efter överenskommelse, bokas via e-post eller under telefontiden. Handlingar och förfrågningar kan även tas emot i stadshusets Kundtjänst, vardagar 7.30-12.00, 12.45-16.00 (stänger kl 15.00 fre).