Att ansöka om god man

Vem kan få god man eller förvaltare?

Det är inte vem som helst som kan få god man eller förvaltare. Lagen säger att den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp kan få god man eller förvaltare. Det räcker alltså inte med att man till exempel enbart har svårt att kunna sköta sin ekonomi. I sådana fall får man söka annan hjälp, till exempel hos en bank eller budgetrådgivare, om det inte finns anhöriga eller andra närstående som kan hjälpa till. God man eller förvaltare får normalt ersättning för sitt arbete.

Hur ansöker man?

Den enskilde kan själv ansöka om att få en god man, liksom anhöriga. I ansökan kan man också själv ge förslag på god man eller förvaltare. Blanketter finns att hämta från vår portal "E-tjänster och blanketter".

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-04-29
Kontakta oss
  • 14. Överförmyndarenhet
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Strandvägen 2

  • ofn@arvika.se

  • Tfn 0570-817 02
  • Tfn tid mån, tis, tors 10.00-12.00, ons 13.00-15.00

  • Besök endast efter överenskommelse, bokas via e-post eller under telefontiden. Handlingar och förfrågningar kan även tas emot i stadshusets Kundtjänst, vardagar 7.30-12.00, 12.45-16.00 (stänger kl 15.00 fre).