Lyssna på sidan Lyssna

God man, förvaltare, förmyndare

God man, förvaltare och förmyndare är ställföreträdare för någon som av olika anledningar inte själv kan förvalta sin egendom, föra sin talan eller ta tillvara sina rättigheter. 

Det är kommunens Överförmyndarnämnd som ansvarar för tillsynen över gode män, förvaltare och förmyndare. Man rekryterar och utbildar lämpliga gode män och förvaltare för både vuxna, barn och ensamkommande barn och utreder också behov av god man eller förvaltare på uppdrag av tingsrätten.

Det ska enligt lag finnas en överförmyndarnämnd eller överförmyndare i alla kommuner. I Arvika och Eda kommuner finns en överförmyndarnämnd i respektive kommun, med ett gemensamt kansli i Arvika som sköter det löpande arbetet.

Förvaltarfrihetsbevis

Det är till Överförmyndarnämnden du vänder dig om du behöver ansöka om ett förvaltarfrihetsbevis. Du skickar då din ansökan till Överförmyndarnämndens kansli tillsammans med ett personbevis.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-11-22
Kontakta oss
  • 14. Överförmyndarnämndens kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Strandvägen 2

  • ofn@arvika.se

  • Tfn 0570-817 02
  • Tfn tid tis, tors 10.00-12.00, ons 13.00-15.00

  • Besök endast efter överenskommelse, bokas via e-post eller under telefontiden. Handlingar och förfrågningar kan även tas emot i stadshusets Kundtjänst, vardagar 7.30-12.00, 12.45-16.00.