Dödsfall och begravning

Röd ros

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Om du inte har någon nära att prata med, behöver du för den skull inte vara helt ensam. Det finns människor som är beredda att stödja dig. Du kan till exempel kontakta sjukhusprästen, sjukhusets kurator, församlingsprästen eller distriktsläkaren. Det finns också olika stödföreningar som en kurator till exempel kan ge dig närmare information om.

När du mister en närstående ställs du inte bara inför sorg och saknad, utan också inför en del praktiska problem att hantera. Det är vanligt att man anlitar en begravningsbyrå för de praktiska frågorna kring dödsfallet och begravningsceremonin. Begravningsbyråer erbjuder ofta hjälp även med juridiska frågor kring arv och alla de avslut (försäkringar, ägande, avtal, abonnemang och prenumerationer) som ett dödsfall för med sig.

Om dödsboet saknar tillgångar för att täcka begravningskostnaderna kan man ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen; "begravningshjälp". Som ett underlag måste då en dödsboanmälan lämnas in - den ersätter i detta fall en bouppteckning.

Kommunens boutredare kan ge mer information om dödsboanmälan och begravningshjälp - och kan också hjälpa dig att hitta lösningar på andra ekonomiska och praktiska problem.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-11-02
Kontakta oss
  • 40. Enhet för ekonomiskt bistånd
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Fabriksg 5

  • Erika Guldbrandsson
  • Boutredare
  • Tfn 0570-814 24