Boenden, särskilda

Händer

Att du som äldre eller funktionsnedsatt känner trygghet i ditt boende är grundläggande. För att göra det möjligt för äldre att bo kvar hemma så långt det är möjligt, finns stöd och hjälp från hemtjänst och hemvård, liksom andra insatser som exempelvis trygghetslarm eller bostadsanpassningsbidrag.

För den som behöver mer omsorg och vård i vardagen än så, finns platser på särskilt boende på exempelvis servicehus och i gruppboenden för personer med demensdiagnos eller för somatiskt långtidssjuka. Det finns också gruppbostäder för vuxna med intellektuella funktionshinder.

Det är kommunens biståndshandläggare som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om särskilt boende.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-02-14
Kontakta oss
  • 40. Vård och omsorg
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • E-post
  • vard.omsorg@arvika.se

  • Biståndshandläggare
  • Tfn 0570-816 00 växel
  • Tfn tid 8.30-9.30