Lyssna på sidan Lyssna

Anhörigstöd, avlastning

Som anhörig till någon som är äldre, långvarigt sjuk, eller som har en funktionsnedsättning och inte klarar av vardagen på egen hand, är du en viktig resurs för din närstående och för samhället.

Du kan också själv behöva stöd på olika sätt, beroende på din situation och vilket problem din närstående har. Anhörigstödet är en förebyggande och stödjande verksamhet som genom personliga lösningar kan underlätta livssituationen för dig som anhörig.

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Stödet som erbjuds genom kommunens Anhörigcentrum är stödjande samtal, information, råd och vägledning, samtalsgrupper, caféträffar med olika teman i form av föreläsningar. Det finns också möjlighet till avlösning i hemmet med 15 timmar per månad som är avgiftsfria..

Anhörigstödet är en service till medborgarna och är kostnadsfritt. Tystnadsplikt gäller.

Kontakta någon av anhörigkonsulenterna genom ett telefonsamtal, så får du veta mer om vilka stödmöjlligheter som finns.

Ytterligare stödinsatser

Förutom kommunens anhörigstöd finns det fler stödinsatser för dig som anhörig och för den du hjälper, som kan bidra till att underlätta för dig i din vardag. Kontakta kommunens växel och fråga efter en biståndshandläggare eller LSS-handläggare, så får du veta mer om vad som finns. I samtal med handläggaren får du möjlighet att berätta om din situation - handläggaren kan informera om vilken hjälp som finns att ansöka och därefter görs en individuell behovsprövning.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-01-18
Kontakta oss
  • 127. Anhörigcentrum
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 20

  • Ebba Olsson
  • Anhörigkonsulent
  • Tfn 0570-815 63

  • Jenny Karlson
  • Anhörigkonsulent
  • Tfn 0570-814 60