E-cigaretter, påfyllningsbehållare

Arvika och Eda kommuner har skrivit avtal om gemensam handläggning av ärenden kring alkohol, tobak med mera och handläggarna är stationerade i Eda kommun.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare regleras av lagen (2018:2088) om tobaksvaror och liknande produkter.

Ny lagstiftning från 1 juli

Sedan den 1:e juli behöver verksamheter som bedriver tobakshandel tillstånd av länsstyrelsen för att sälja e-cigaretter eller e-vätskor. Detta beror på ny kemikalielagstiftning och klassificering av e-cigaretter och e-vätskor som särskilt farlig kemiska produkter.

Länsstyrelsen rekommenderar att butikerna söker ett generellt tillstånd för överlåtelse av e-cigaretter och e-vätskor.

Länsstyrelsen har en e-tjänst för ansökan om tillstånd till överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Du hittar mer information på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl till kommunen

Du som ska sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmäla detta till kommunen. Du ska också ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna. Du kan anmäla din försäljning via e-tjänst (se länkrutan "Mer information").

Kommunen har tillsyn över verksamheten som i Arvika och Eda kommuner sköts av alkohol- och tobakshandläggarna. Kommunen tar ut en anmälningsavgift och en årlig tillsynsavgift enligt gällande taxa.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-07-11