E-cigaretter, påfyllningsbehållare

Arvika och Eda kommuner har skrivit avtal om gemensam handläggning av ärenden kring alkohol, tobak med mera och handläggarna är stationerade i Eda kommun.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare regleras av lagen (2018:2088) om tobaksvaror och liknande produkter.

Du som ska sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmäla detta till kommunen. Du ska också ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna. Du kan anmäla din försäljning via e-tjänst (se länkrutan "Mer information").

Kommunen har tillsyn över verksamheten som i Arvika och Eda kommuner sköts av alkohol- och tobakshandläggarna. Kommunen tar ut en anmälningsavgift och en årlig tillsynsavgift enligt gällande taxa.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-12-08