Brandskyddsarbete, systematiskt

Alla verksamheter ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att verksamheten själv regelbundet kontrollerar sitt brandskydd. I många fall ska dessa kontroller dokumenteras. Skriftlig redogörelse för sitt brandskydd, ska lämnas in till Räddningstjänsten för bland annat hotell, vandrarhem, samlingslokaler för fler än 150 personer, restauranger med alkoholtillstånd för fler än 50 personer samt större industriverksamheter.

De anställda ska också ha utbildning och kompetens att hantera brandtillbud. Utrymningsövningar ska genomföras i de fall det krävs. Räddningstjänsten är ett stöd för verksamheten i det systematiska brandskyddsarbetet.

På större företag kan det systematiska brandskyddsarbetet med fördel integreras i befintligt ledningssystem.

En utsedd brandskyddsansvarig har en viktig roll i det systematiska brandskyddsarbetet. Det är också viktigt att fastighetsägare och nyttjanderättshavare har delat upp ansvaret för brandskyddet mellan sig. En så kallad gränsdragningslista kan här vara till stor hjälp.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-09