Lyssna på sidan Lyssna

Solarium

Om du planerar att driva en lokal där allmänheten yrkesmässigt erbjuds solariebehandling ska du anmäla detta till Miljöstaben innan du skriver ett hyreskontrakt. Tillsammans med dig kan inspektörerna göra ett besök i lokalen för att se vilka förutsättningar den har, vilket minskar risken för att du drabbas av krav på ombyggnad i efterskott. Myndighetsnämnden är tillsynsmyndighet för solarier enligt miljöbalken och strålskyddslagen.

Du bör även kontakta Bygglovenheten på Arvika kommun, eftersom det kan finnas krav på bygglov och/eller anmälan.

Lokalen och dess inredning - allmänt

Lokalen ska vara inredd för sitt ändamål och den får inte användas till annan verksamhet (inte heller som bostad). Den ska, tillsammans med inredningen, vara lätt att hålla ren vilket innebär att väggar och golv ska vara beklädda med kakel, klinkers, plast eller liknande material som är lätta att våttorka. Mjuka mattor får inte finnas i solariedelen.

Särskilda utrymmen och utrustning

Ett solarium ska ha ett tidur för inställning av en lämplig soltid. Dessutom ska solariet vara anslutet till elnätet via en extra oberoende mekanism som bryter strömmen inom en timme. Bestämmelsen gäller generellt, men skapades främst för att öka säkerheten i ”obemannade” solarier. Solarier ska stänga av innan allvarliga brännskador uppstår, t. ex. om en pollettautomats tidmekanism hakar upp sig och solkunden somnar.

Om solariet är anslutet till en pollettautomat och har ett i solariesängen inbyggt tidur, är kravet uppfyllt förutsatt att bägge fungerar. Kunden ska kunna ställa in den tid som han eller hon bör sola beroende på sin individuella känslighet och enligt de rekommendationer som finns i tillverkarens bruksanvisning.

Mindre solarier som ansluts med stickpropp till vägguttag (220V, 10A) bör enkelt kunna kompletteras med sådana extra tidur som finna att köpa i allmän handel.

Elinstallationsfirmor kan installera extra tidmekanismer som bryter strömmen till stora fast anslutna solarier eller sådana som el-ansluts via 3-fas.

Ventilation

För att minska infektionsrisken är det viktigt att ventilationen ger tillräcklig luftväxling och att temperaturen i lokalen är tillfredsställande. För att uppnå detta behövs ett frånluftsflöde på minst sju liter per sekund och person som maximalt vistas samtidigt i lokalen. Dessutom bör man göra ett tillägg med 0,35 liter per sekund för varje kvadratmeter yta som finns i lokalen.

För att frånluftsventilationen ska fungera krävs tilluftsventiler – antingen i form av mekanisk frånluftsventilation eller genom självdragsventiler. I stadsmiljö ska dessa ventiler förses med utbytbara filter. Frånluften får inte installeras på ett sådant sätt att man kortsluter frånluftsventilationen på toaletten (sådan ska alltid finnas). Luft från toaletten får alltså inte riskera att röra sig ut mot behandlingsutrymmet eller utrymmet för rengöring av redskap.

Viktigt att tänka på när verksamheten är i bruk

Den verksamhet du kommer att bedriva måste ske på ett sådant sätt att du inte riskerar att smitta de du behandlar. För att minimera risken krävs att du har bra rutiner för både lokalen och behandlingen. Städning och smittrening är därför viktiga delar i din verksamhet.

Städning

Det är viktigt att lokalen hålls i ett sådant skick att städningen inte försvåras. Lokalen ska alltid hållas ren och städningen ska ske med en metod som inte virvlar upp damm.

Smittskydd och skydd mot strålskador

 • Det ska finnas utrustning för att göra rent och desinfektera solariebädden efter varje kund.
 • Skyddsglasögon ska finnas. Det finns glasögon av både engångs- och flergångstyp. Om den senare typen används ska de desinfekteras efter varje kund. Om de ger tillräckligt UV-skydd är i praktiken svårt att kontrollera. Ett intyg bör därför krävas av försäljare. Ser glasögonen mörka eller ogenomskinliga ut är det troligt att de uppfyller kraven
 • Anslag med tydliga instruktioner ska finnas vid varje behandlingsplats. Där ska informeras om minimiavstånd från övre lysrörsarmatur, maximala bestrålningstiden, hur ofta behandling kan ske och om hur långa uppehåll det bör vara mellan behandlingarna.
 • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.
 • I lokalen ska det finnas anslag med följande text:

- Använd alltid skyddsglasögon.
- Sola inte med kontaktlinser.
- Rengör huden från parfym och kosmetika före solning.
- Solariet ska vara väl rengjort innan ni använder det på grund av smittorisken.
- Duscha er efter solning.
- Rådgör med er läkare om ni använder läkemedel som t ex antibiotika eller psykofarmaka.

Solarielysrör

Alla solarier ska uppfylla de krav som finns i europeisk och svensk standard (SS EN 60 335-2-27). Utrustningen ska vara kategorimärkt med ”UV-typ(e) 3” och dessutom ha en skylt med uppgift om vilka rör som ska användas, så kallade originalrör. Märkningen innebär att solariet har en begränsad strålningsstyrka inom vissa värden och att det ska kunna användas utan särskild kompetens eller utbildning.

På äldre solarier motsvarar SEMKO:s ”S-märke” kategorimärkning UV-typ 3, och erbjuder likvärdig strålsäkerhet. Om inte någon av dessa beteckningar finns på solariet får det inte användas.

Enbart så kallat ”CE-märke” på ett solarium duger inte. UV-typ ska också anges liksom uppgift om vilka rör som ska användas.

Ersättningslysrör

Solarier ska ha en skylt med uppgift om orginalrör, det vill säga sådana rör som solariet är avsett att utrustas med och om möjligt ska sådana rör användas. Ett alternativ som alltid är acceptabelt från strålskyddssynpunkt är att använda rör som finns på Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) lista över ersättningsrör. Observera att det endast får vara reflektorrör om det står så på solariets rörskylt.

Solarielysrör som från strålskyddssynpunkt är generellt godtagbara i UV-typ 3 solarier finns listade på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-03-20
Kontakta oss
 • 15. Miljöstaben
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Expedition
 • Tfn 0570-817 46

 • Kjell Karlsson
 • Miljöskyddsinspektör
 • Tfn 0570-817 51

 • Maria Kerstin Johansson
 • Miljöskyddsinspektör
 • Tfn 0570-828 02