Tillstånd, regler och tillsyn

Justitia

Företag som bedriver verksamhet som regleras i lag måste söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och ibland också till länsstyrelsen eller andra myndigheter. Tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan du startar din verksamhet. Ändringar i verksamheten kan också kräva tillstånd eller anmälan.

Kommunen bedriver också tillsyn på till exempel miljöfarlig verksamhet, livsmedelsverksamhet, alkoholservering och försäljning av folköl och tobak.

Vänd dig till kommunen om du behöver information och råd kring vad som gäller.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-22