Bidrag landsbygdsutveckling

Arvika kommun avsätter 500 000 kronor per år för att främja näringslivsåtgärder och platsutveckling på landsbygd. Föreningar och utvecklingsgrupper kan söka
medel, till exempel för:

 • Att förstärka besöksmål som drivs av ideella parter
 • Att tillsammans med befintligt näringsliv främja näringslivsåtgärder
  och entreprenörskap
 • Att försköna utemiljöer samt skapa mötesplatser
 • Förstudier inom ramen för punkterna ovan

Medlen för landsbygdsutveckling ska inte användas för fastighetsunderhåll.

Kommunen finansierar som mest upp till 70 procent och resterande
procent ska finansieras av den sökande via eget arbete, samverkan med företag eller annan sponsring. Maxgränsen per projekt är 70 000 kronor i kontanta medel.

Bidrag för landsbygdsutveckling är ett komplement till kommunens regler för föreningsbidrag och om reglerna för föreningsbidrag går att tillämpa, så hänvisas istället till dessa.

Det är Kommunledningsutskottet som beslutar om bidrag. Ansökan med budget ska vara inlämnad senast den 31 mars varje år till: Arvika kommun, 1. Näringslivutvecklaren, 671 81 Arvika. Om inte medlen förbrukas kan ansökan komma in löpande under året.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-08-07
Kontakta oss
 • 1. Kommunledningen
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Jonas Andersson
 • Näringslivsutvecklare
 • Tfn 0570-819 28
 • Mobil 070-281 13 09