Arbetsmarknad

Personalgrupp

Arvika kommun är kommunens största arbetsgivare med omkring 2 500 medarbetare inom cirka 265 olika yrken. Hos oss hittar du arbetsplatser som är fulla av glädje, engagemang och möten mellan människor. Våra medarbetare bidrar till att bygga ett väl fungerande samhälle och skapar möjligheter för ett gott och tryggt liv för Arvikas invånare.

Det finns många goda skäl att välja Arvika kommun och dess bolag som din arbetsgivare.

  • Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service. En del i det arbetet handlar om att erbjuda utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter. Vi arbetar även för att skapa förutsättningar för medarbetarnas delaktighet, hälsa och trivsel.
  • Enligt vår senaste medarbetarundersökning tycker våra medarbetare att de har ett meningsfullt och engagerande arbete. Andra områden som fått höga betyg är bland annat att man har nytta av sina kunskaper och färdigheter i sitt arbete, man har tydliga mål och arbetsplatsen präglas av en god stämning där man visar varandra uppskattning och förtroende.
  • Hos oss finns det plats för människor med alla slags utbildningar, erfarenheter och kunskaper. Vare sig du vill jobba med människor eller vara med och utveckla samhället får du ett innehållsrikt arbete.
  • Eftersom vi har så många olika yrken i vår organisation, kan det finnas möjligheter till nya spännande uppgifter när du känner att du vill utvecklas vidare i arbetslivet.
  • Som medarbetare hos oss får du en arbetsgivare med stabil ekonomi, vilket ger en trygg anställning.

Framtida rekryteringsbehov

Vi rekryterar cirka 150 nya medarbetare varje år.  De kommande tio åren räknar vi med att behöva rekrytera ännu fler, eftersom många medarbetare går i pension. Vi kommer att ha stort behov av att rekrytera chefer, rektorer, förskollärare, lärare, specialpedagoger, undersköterskor, sjuksköterskor, kockar, men även en och annan ingenjör och projektledare.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-16