Tillgänglighetsredogörelse

Arvika kommun står bakom webbplatsen arvika.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På sidan beskrivs hur arvika.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsarbete på arvika.se

Vi arbetar kontinuerligt för att hålla en hög nivå på tillgängligheten och efterleva lagstiftningen när gäller det redaktionella innehållet, design och teknik på arvika.se. Vi har hjälpmedel för att underlätta för besökarna, bland annat kan du lyssna på innehållet och anpassa utformningen. Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll som fångar upp många tillgänglighetsproblem före publicering.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från arvika.se i något annat format kan du kontakta kommunen via e-post arvika.kommun@arvika.se, tfn 0570-816 00 växel eller via kontaktformuläret nedan. Svarstiden via e-post är normalt två dagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att den inte uppfyller lagens krav, meddela Kommunikationsfunktionen via e-post information@arvika.se, telefon 0570-816 00 vx eller via kontakformuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det. Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se alternativt telefonnummer 0771-11 44 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt


Bristande förenlighet med lagkraven

  • En del av pdf-filerna på webbplatsen, som äldre protokoll och liknande, är inskannade dokument som baseras på dokument som inte är digitaliserade. Därmed är de otillgängliga för läshjälpmedel och liknande. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
  • Webbplatsens eget uppläsningsverktyg Readspeaker läser inte pdf-filer. Vår ambition är att hitta och implementera en annan möjlig lösning för detta.
  • Programbladen för gymnasieskolan liksom skolornas planer mot kränkande behandling och trakasserier är inte tillgänglighetsanpassade då detta arbete inte hunnits med. Vid utbyte kommande läsår ska de nya pdf:erna vara anpassade.


Oskäligt betungande anpassning

Arvika kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • På webbsidan "Fullmäktigemöten på webb" finns länk till vår Youtubekanal där alla filmerna från Kommunfullmäktiges sammanträden finns publicerade. Dessa filmer är otextade då vi inte har resurser för att manuellt texta filmerna, som i vissa fall kan vara 4-5 timmar långa. Alternativet är att inte publicera filmerna.

  • Vissa pdf-blanketter som är kopplade dels till webbplatsen, dels till vår e-tjänstportal, kan vara otillgängliga till viss del. Vi har inte resurser att ajourhålla blankettförrådet på önskvärt sätt, då blankettutbudet dels är omfattande, dels härrör från många olika verksamheter. Vår ambition är att löpande arbeta med tillgängligheten allteftersom blanketter revideras. Vår vision är att icke-digitala blanketter i framtiden ska omformas till e-tjänster.

  • Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har påpekat brister på webbplatsen i sin granskning i juni 2021 (tillgänglighetsrapport 2021-918). Bristerna gäller bland annat användning av listelement och angivelse av språk och beror på äldre kodning i webbplatsens mallar. På grund av resursbrist kommer detta inte att åtgärdas på nuvarande webbplats. Under 2021 påbörjas istället arbetet med en ny och mer tillgänglig webbplats.


Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det rör i första hand digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Arvika kommun eller står under vår kontroll.

Hur vi testat webbplatsen

Företaget Limepark har gjort en översiktlig granskning och revidering av webbplatsen avseende teknisk tillgänglighet (2020-06-26). Granskningsrapporten Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster. finns på webbplatsen.

Webbplatsen publicerades officiellt första gången1995-10-16, nuvarande utformning publicerades 2014.

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 juni 2021.

KontaktformulärÄrende: * (obligatorisk)
Ärende:

De personuppgifter (namn och e-post) som lämnas i samband med din anmälan sparas bara så länge som krävs för att kunna åtgärda. Mer information Länk till annan webbplats. om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-07-06