2020-11-26

Utredning leder till IVO-anmälan

2020-11-26

Efter avslutad utredning av missförhållanden på en gruppbostad inom LSS har Vård och omsorg i Arvika kommun beslutat att, enligt lex Sarah, göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

I utredningen har det framkommit brister i personalens arbetssätt, bemötande och pedagogiska kompetens. Det har även visat sig att genomförandeplaner inte har följts och att personalen är i behov av ökad kompetens kring rapportering av avvikelser. Bristerna har framförallt resulterat i en oro och otrygghet bland hyresgästerna.

En bidragande orsak till att aktuell gruppbostad har tappat struktur och kontinuitet i verksamheten är de chefsbyten som varit. Detta har även medfört att tidigare uppmärksammade kvalitets- och personalåtgärder inte har följts upp och genomförts på det sätt som varit planerat.

Bedömningen är att det krävs åtgärder, både på kort och lång sikt, för att personalens kompetens ska byggas upp samt att kvaliteten och tryggheten på boendet ska säkras. En åtgärd i detta arbete är ett nära ledarskap.

Flera åtgärder har redan vidtagits och fler insatser planeras. Bland annat en översyn av personalens behov av nära ledarskap, deras samarbets- och kommunikationsförmåga samt deras kompetens- och utbildningsbehov. Det arbetas även med en kartläggning av hyresgästernas individuella behov och rutiner.

- Verksamheten ser allvarligt på det inträffade missförhållandet. Det pågår dock ett generellt utvecklings- och förändringsarbete inom LSS, vilket kommer att bidra till en ökad kvalitet och säkerhet för både hyresgäster och personal, avslutar verksamhetschef Eva Nilsson.

För mer information, kontakta:
Eva Nilsson, verksamhetschef
Tfn 0570-828 32
e-post: eva.nilsson@arvika.se

Maria Björn, t f avdelningschef
Tfn 0570-814 66
E-post maria.bjorn@arvika.se

tidningshög

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-11-26