2020-09-24

Taserudsgymnasiet blir ett VVS-college

2020-09-23

Taserudsgymnasiet har inför läsåret 20/21 utsetts till ett VVS-college. Branschen har kvalitetssäkrat skolor i flera år och nu inför tioårsjubileet har konceptet VVS-college lanserats.

- Det är viktigt att elever som går en VVS-utbildning får en bra utbildning och får med sig den kunskap som företagen faktiskt efterfrågar. Genom VVS-college vill vi göra det tydligare att det finns ett fördjupat samarbete mellan bransch och skola, , säger Henrik Johnsson som är utvecklingsledare för VVS-college.

Företag deltar på skolans programråd och är med och bedömer det gymnasiearbete som avslutar elevernas utbildning i skolan. På så sätt får skolorna feedback på vad företagen önskar och behöver när det gäller utbildning och företagen får en bra insyn hur skolornas utbildning går till och vad eleverna lär sig.

För att en skola ska få kallar sig VVS-college måste de uppfylla de krav som ställs. Bland annat att det finns lärare med rätt kompetens, att lokalerna är lämpliga för undervisning, att verktygen och materialen är bra och att eleverna är nöjda och har den kunskap som branschen behöver. Varje år genomförs elevenkäter och kunskapstester på branschgodkända skolor för att se att skolan når upp till de krav som finns.

- Vi är jätteglada att Taserudsgymnasiet blivit godkänd som ett VVS-college. Elever som går utbildningen vet att vi förbereder dem väl inför deras lärlingstid och elever som ska välja utbildning kan vara trygga med att vi som VVS-college ger dem de bästa förutsättningarna, då vi satsar på att utveckla kunskaper och förmågor för framtiden, säger Monica Vestlund som är biträdande rektor på Taserudsgymnasiet. 

VVS-Branschens Yrkesnämnd är en gemensam organisation för Installatörsföretagen och Byggnads. Genom yrkesnämnden samarbetar arbetsmarknadens parter när det gäller yrkesutbildning inom VVS-branschen för VVS-montörer, industrirörmontörer, VVS-isolerare, isoleringsplåtslagare och sprinklermontörer. VVS-college är VVS-Branschens Yrkesnämnds kvalitetssäkring av skolor och det är i dagsläget 43 gymnasieskolor som är godkända som VVS-college. Tidigare hette konceptet Förstklassig skola.

För mer information kontakta:

Henrik Johnsson, ansvarig för VVS-college på VVS-Branschens Yrkesnämnd, henrik.johnsson@vvsyn.se, 08-564 854 36.

Lars-Olov Ludvigsson, yrkeslärare på Taserudsgymnasiet i Arvika, lars-olov.ludvigsson@arvika.se , 0570-826 59.

tidningshög

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-24