Lyssna på sidan Lyssna

Svaromål skadeståndsfordran

2019-02-25

Arvika kommun har idag ingett svaromål till Värmlands tingsrätt avseende den fordran om skadestånd som tidigare gjorts gällande mot kommunen.

Arvika kommun vidgår att en ren förmögenhetsskada har orsakats genom kommunens handläggning av det i målet aktuella ärendet och kommunen har därför medgett att utge merparten av den ersättning som yrkats i målet. Av den bedömning som gjorts avseende det rådande rättsläget har en del av anspråket bestritts med åberopande av preskription. Denna del får närmast prövas av tingsrätten.

Med anledning av att ärendet nu är föremål för en rättslig prövning lämnas inte några ytterligare kommentarer.

Kontaktperson (anträffbar måndag 25 feb):

Legare Advokatbyrå AB
Joakim Jäderström
Advokat, Partner, vice VD

Tel: +46-(0)8-442 91 80
Mob: +46-(0)-70 689 50 66

Sveavägen 116, 3 tr
113 50 STOCKHOLM
www.legare.se

tidningar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-02-25
Kontakta oss