2020-10-19

Pressinbjudan: Invigning busstationen

2020-10-19

Media hälsas välkomna på invigning av den uppfräschade och ombyggda busstationen i Arvika onsdag den 21 oktober. Peter Söderström, kommunalråd och Jesper Johansson, ordförande i Kollektivtrafiknämnden Region Värmland tillsammans med tjänstepersoner från Arvika kommun och Region Värmland kommer att närvara.

Plats: Busstationen i Arvika
Tid: onsdag 21 oktober kl 10.00.

Diskussioner om utveckling av Resecentrum för ökad attraktivitet av kollektivtrafiken i Arvika har pågått i många år. När en lösning med buss och tåg samlat vid järnvägsstationen inte blev en framkomlig väg, togs alternativa utformningsförslag för utveckling av busstation på befintlig plats fram. Målet med ombyggnad är att skapa en attraktiv, tillgänglig och trafiksäker busstation i Arvika med tydlig koppling till övriga trafikslag.

För mer information kontakta Nick Platel, projektingenjör, Arvika kommun på tfn 0570-817 65, e-post: nick.platel@arvika.se.

tidningshög

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-10-19