Lyssna på sidan Lyssna

Ny gång- och cykelväg i Edane

2018-09-03

Arvika kommun bygger ny gång- och cykelväg längs väg 680 (Mangskogsvägen) i Edane! Sträckningen blir mellan Rönningevägen och Fjällvägen och arbetena startar vecka 37. Samtidigt med att gång- och cykelvägen anläggs kommer Arvika Teknik AB, genom sin entreprenör Skanska, att göra omfattande VA-arbeten längs sträckan, då en del vatten- och avloppsledningar ska bytas ut.

Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet i området. Eventuellt kan det även bli trafikljus på platsen för att reglera trafiken. Tung trafik är inte tillåten, utan Trafikverket kommer att sätta upp hänvisningsskyltar till andra vägsträckor.

Grävarbeten och första lagret beläggning beräknas vara avklarat senast den 31 december 2018 och slutbeläggning görs sommaren 2019.

Mer information om projektet: gatu- och trafikansvarig Peter Adolfsson, Arvika kommun, tfn 0570-817 63 eller VA-chef Bo Axelsson, Arvika Teknik AB, tfn 0570-817 76.

tidningar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-09-03
Kontakta oss