Lyssna på sidan Lyssna

Arvika kommun vill göra skillnad för våra lantbrukare

2018-09-25

Viljeinriktning från Kommunfullmäktige i Arvika kommun med anledning av situationen för lantbruket på grund av torkan.

Arvika kommun var först i landet med att upplåta obrukad åkermark till jordbrukare i kommunen samt dessutom uppmana markägare att anmäla in obrukade arealer som kött- och mjölkproducerande lantbrukare kunde få tillgång till. Detta följdes av många kommuner i landet. Nu ser vi att torkan även på spannmålssidan satt sina spår och ber därför kostenheten att se över möjligheterna att köpa in övermängder av spannmålsprodukter och lagerhålla. Vi tror att bristen på spannmål kommer ge oss en rejäl höjning av priset på dessa produkter under det kommande året.

Arvika kommun köper sedan flera år endast svenskt nöt- och griskött till sina produktionskök. När det gäller kyckling så är det endast en produkt som kommer från ett annat land. För att tillfälligt öka användandet av kött i våra kök uppmanar vi kostenheten att tillfälligt, högst ett halvår, göra avsteg från Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi föreslår att under den tiden slopas vegetariska dagar och istället serveras köttprodukter. Observera att detta är en temporär åtgärd.

Vidare ber vi kostenheten att undersöka om det på länsnivå finns intresse och möjligheter att köpa in köttprodukter som kan frysförvaras. Detta skulle öka försäljningen av köttprodukter och skulle ge slakterier möjlighet att öka antalet slaktade djur. Detta i sin tur skulle leda till ett mindre antal nödslaktade djur som går till destruktion. Vi vill att landstinget och flera kommuner ansluter sig till tanken för att det ska göra någon reell skillnad. Vi kan hyra in en fryscontainer själva men då blir det en begränsad mängd då olika produkter har olika lång hållbarhet i frys.

Vi politiker i Kommunfullmäktige i Arvika vill uppmana alla kommuninvånare att välja svenska livsmedel (kött, spannmålsprodukter, grönsaker, rotfrukter mm) i så hög grad som det är möjligt med tanke på den egna hushållsekonomin. Tillsammans kan vi göra skillnad för våra lantbrukare.

För mer information kontakta Lars-Ove Jansson, ordförande Kommunfullmäktige, tfn 070-666 51 92

 

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-09-25
Kontakta oss