Vindkraftverk forslas över Arvika

Med start vecka 29 och fram till januari kommer totalt 15 vindkraftverk att transporteras från Uddevalla hamn via Arvika till sin slutdestination i Norge. Vindkraftverken fraktas tre åt gången nattetid via väg 61 (Fagerås-Charlottenberg). Det är stora tunga transporter - 75 meter långa - och därför krävs en del förberedelser, både från kommunen och Trafikverket, för att de ska kunna ta sig fram obehindrat genom vår kommun. Vägar har breddats och belysningsstolpar har till exempel plockats bort. Genomfarten över Arvika blir med en avstickare via Rackstadvägen-Kungsvägen, eftersom transporterna inte tar sig under Graningebron.

transportbil för vindkraftverk

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-07-15