2019-12-11

Vattennivån stod stilla - varning för slukhål

Vattennivån har under hela onsdagen legat på 47,19 meter. SMHI:s prognos sen igår, om 47,30 som maxhöjd för stigningen, ligger därför kvar, men kulmen kan eventuellt nås redan under fredagen. Hur situationen utvecklar sig går inte att säga säkert, då det beror på hur mycket regn som kommer ner framöver och hur mycket vatten som tappas ut från Jösseälven.

Barriärbygget vid Kattviken, om cirka 100 meter, håller fortfarande på att finjusteras. I staben har man under dagen fattat beslut om att inte i nuläget bygga någon barriär mot området Strand eller längs kajkanten i stadsparken. Däremot kommer man under torsdagen att börja bygga en sandvall för att skydda stadsparkens lekplats mot vattnet.

Under dagen har det uppstått problem med underminering och slukhål på flera platser. Detta gäller bland annat stadsparken (en av anledningarna till att ingen barriär kommer att anläggas vid kajkanten där), hamnpiren, vid kvarteret Kranen och bort mot skateboardrampen i hamnen. Avspärrningar kommer att sättas upp under torsdagen och vi ber allmänheten att inte gå innanför dessa, helst inte vistas på ytor nära avspärrningarna, då det är svårt att veta exakt var det finns risk för underminering.

Kartbild över de planerade avspärrningarna runt kvarteret Kranenöppnas i nytt fönster i hamnen finns på webbplatsen.

stadsparken under onsdagen

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-12-11