Lyssna på sidan Lyssna
2018-09-04

Vattenledningsnätet spolas rent

Under augusti och september 2018 kommer vattenledningsnätet i Arvika att spolas rent. Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning funnits inom vissa områden.

När och var?

Arbetet beräknas påbörjas i mitten av augusti och pågå till slutet av september 2018.

Du kan hämta den preliminära tidplanenPDF som en pdf-fil.

Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan en till tre dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare den dag ni direkt berörs av spolningen.

Observera! För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle. En del kunder kan alltså få information om stängning vid mer än ett tillfälle!

Viktigt att tänka på för dig som berörs

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

 

Arbetsmetod och ljudstörning

Den metod som används innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Under tiden spolning pågår i ditt område kan du tyvärr bli störd av kompressorljud. Kompressorn är igång även nattetid för att tillföra luft i ledningssystemet.

Den som utför arbetet är Pollex AB på uppdrag av Arvika Teknik AB.

 

Mer information

Mer information kan du få genom Nisse Olsson, Arvika Teknik AB, tfn 0732-80 72 39.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs, då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

kran

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-09-04