2020-08-31

Vad händer med tomterna i Jonsbol?

Preliminär försäljningsstart för villatomterna i Arvika kommuns nya bostadsområde Jonsbol blir november. Det handlar om 19 villafastigheter som då kommer att säljas via Fastighetsbyrån Arvika.

Under hösten kommer Kommunfullmäktige att ta beslut om tomtpriserna i området. Förslaget är differentierade priser på 700 000-750 000 per tomt, beroende bland annat på tomtens läge, storlek och tillåten byggnadshöjd. Anslutningsavgifter tillkommer.

Det finns totalt 19 byggklara villafastigheter i Jonsbol. Nedre gatan, Sjökanten, består av två så kallade kvarter, Strandnära och Tallbacken. Kvarteret Strandnära består av totalt sju fastigheter och kvarteret Tallbacken består av sex fastigheter.

Övre gatan, Skogsbacken, består av två kvarter, Röset och Jonsbol. Kvarteret Röset består av sex villafastigheter och en fastighet för sammanhållen bebyggelse. Kvarteret Jonsbol består av en stor fastighet lämplig för sammanhållen bebyggelse.

Fastigheterna Röset 1 och Jonsbol 1 är ämnade att säljas till exploatör genom markanvisning. Arvika kommun inbjöd under våren intressenter att komma in med förslag för exploatering av Jonsbol, men inga anbud kom in - möjligen på grund av osäkerheten i samband med coronapandemin.

- Inriktningen ligger fortfarande kvar, men vi drar inte igång med någon ny kampanj i dagsläget, säger mark- och exploateringsingenjör Jenny Wärnevall, Arvika kommun. Nu riktar vi in oss på villatomterna, där intresset varit stort.

karta Jonsbol

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-08-31