2020-05-29

Vad är FRG?

Tack alla som ställer upp frivilligt och hjälper till just nu! Frivilliga resursgruppen, FRG, är en frivillig resurs som stöder och förstärker kommuners krishantering vid samhällsstörningar.

FRGs uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov kallas in av kommunen vid en kris. Just nu hjälper de till exempel till att handla åt äldre som ska undvika sociala kontakter.

FRG kan till exempel hjälpa till med:

  • evakueringar
  • informationsspridning
  • stabsadministration
  • praktiska uppgifter som till exempel att dela ut vatten vid vattenavbrott
  • första hjälpen och medmänskligt stöd till drabbade

Det är Civilförsvarsförbundet västra Värmlad som utgör FRG i Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommun. I filmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster berättar säkerhetssamordnare Elin Fredriksson och FRG medlemmen Susanne Bergström mer om vad det handlar om. Mer information finns också på civil.se/frglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

rygg på två kvinnor, en med FRG utstyrsel

Sidansvarig:

Elin Fredriksson

Sidan uppdaterad: 2020-05-29