Utvecklingskontor ska öppna

Coronapandemin har haft en stor negativ påverkan på gränshandeln och annan besöksnäring i gränskommunerna. Kommunledningsutskottet har därför beviljat medel för ett nytt projekt som vill lindra effekterna - Utvecklingskontor i Västra Värmland.

Projektet riktar sig till små och medelstora företag i de fyra gränskommunerna Arvika, Torsby, Eda och Årjäng. Det övergripande målet är stärka invånarnas möjligheter till ett hållbart, varierande och tryggt arbetsliv och också att uppleva en ökad livskvalitet och framtidstro.

Kommunerna delar på projektkonstnaderna under perioden 2021-2023 och projektet kommer också att söka medel ur regionala utvecklingsfonden. För Arvika kommuns del innebär detta cirka 500 000 kronor under projektperioden.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan projektägaren Arvika Näringslivscentrum, Arvika kommun, Torsby kommun, Eda kommun, Årjängs kommun och Visit Värmland.

körsbärsträd i blom

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-04-20