Tredjeplats i klimatanpassning

Arvika placerade sig på en delad tredjeplats när IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring rankade årets klimatanpassningskommuner.

Klimatförändringarna innebär stora utmaningar för samhället. Ökad temperatur med ihållande värmeböljor och skogsbränder, översvämningar och skyfall påverkar människors liv och hälsa. I årets enkätundersökning anger nästan alla kommuner att de har påverkats av klimatförändringar och extrema väderhändelser, men samtidigt är det många kommuner som knappt har påbörjat sitt klimatanpassningsarbete.

Kommunerna har en central roll i arbetet med anpassa samhället till klimatförändringarna, eftersom de ansvarar för att genomföra konkreta åtgärder som minskar samhällets sårbarhet.

Att klimatanpassa kommunen handlar bland annat om att arbeta aktivt med klimatet, att analysera hur man tidigare har hanterat väderhändelser och att ha en handlingsplan inför potentiella klimatförändringar.

Gemensamt för kommunerna som placerar sig i toppen i undersökningen är att de har fattat ett politiskt beslut om att arbeta med klimatanpassning. De har också integrerat klimatanpassning i sin ordinarie verksamhet och avsatt resurser för att samordna arbetet.

- Ett mycket viktigt arbete som vi kommunpolitiker måste prioritera i våra budgetar, klimatanpassning är ett samhällsproblem som kommer kräva än mer resurser framgent, säger kommunalrådet Peter Söderström.

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har kartlagt Sveriges kommuners klimatanpassningsarbete sen 2015. Totalt svarade 180 kommuner på årets enkät. Klimatrapporten 2021 finns att hämta på webbplatsen ivl.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

sol bland moln

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-22