2021-03-31

Transportstyrelsen avslog överklagan

Transportstyrelsen avslog Arvika kommuns överklagan av länsstyrelsens beslut att upphäva trafikföreskriften om förbud mot motorfordon i centrala delar av Arvika.

Transportstyrelsen anser att det finns bestämmelser i trafikförordningen liksom i brottsbalken, som kan tillämpas för att förhindra störningar och tycker inte att lokala trafikföreskrifter ska användas för denna typ av problem.

- Vår erfarenhet är att vare sig Brottsbalken eller Trafikförordningen ger möjligheter att skydda boende från skadligt buller från de bilar som kör runt i bostadsområden, säger kommundirektör Hans Karlsson, Arvika kommun.

Utdrag från Transportstyrelsens beslut:

I 4 kap. 8 § trafikförordningen finns bestämmelser om att onödig och störande körning med ett motordrivet fordon inte får äga rum vid bostadsbebyggelse och att föraren av ett sådant fordon i övrigt ska anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte störs i onödan. Överträdelser som sker av oaktsamhet eller med uppsåt straffas med penningböter enligt 14 kap. 3 §.

I 16 kap. 16 § brottsbalken (1962:700) föreskrivs att den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter.

närbild på bil med rött ljus

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-31