2020-04-24

Torgarbeten i maj

Arbetena drar nu igång igen på torget i Arvika. Måndagen och tisdagen den 4 och 5 maj kommer parkeringsområdet att spärras av för asfalteringsarbeten (se markeringen på ritningenPDF). Det handlar dels om att fylla igen med asfalt efter de lagningar av avloppen som gjordes under vintern och dels om att asfaltera själva parkeringsytan närmast Östarvika.sera Torggatan. Under de här dagarna ska även busshållplatserna asfalteras, vilket innebär att de under vissa tider - en åt gången - kommer vara avspärrade.

Under vecka 20 kommer några parkeringsrutor åt gången att spärras av för att ge plats åt en grävmaskin som ska gräva ur rabatterna närmast järnvägsstationen.

Det blir också flera mindre arbeten under maj månad:

  • plantering av träd i övre delen av Västra Torggatan
  • stenläggning i nordvästra delen av torget och i anslutning till Fågelmannen
  • nya bänkar ska placeras ut
  • planteringar ska snyggas till
  • kullerstensområde ska anläggas
torget

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-04-24