2019-12-11

Tilläggsanslag för extern personalresurs

Arvika-Eda överförmyndarkansli har under en tid haft problem att rekrytera gode män och ställföreträdare. För att den enskilde inte ska lida rättsförluster har överförmyndarverksamheten anlitat professionella ställföreträdare. I uppföljningen av ekonomin finns det nu ett behov av resursförstärkning inför 2020. Därför har Överförmyndarnämnden yrkat om tilläggsanslag för 2020 på 1,5 mkr.

Detta är en tillfällig lösning och på längre sikt, med fungerande rekrytering, så kommer kostnaden att minska. Kommunledningsutskottet föreslår att Kommunfullmäktige i januari beslutar att resursförstärka verksamheten.

Bild på blomma i frost

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-12-11