Temakväll om beroende 25 nov

Den 25 november är det dags för temakvällen "Beroende - en familjeangelägenhet som berör oss alla!". Det är Ljuspunkten och Omnibus som bjuder in till Mikaeligården kl 18-20.30 med anledning av att vecka 47 är uppmärksamhetsveckan för Barn i riskmiljöer och nätverket SeMig. Alla intresserade är välkomna.

  • Vad är ett beroende?
  • Vem blir beroende? Kan alla bli beroende? Sårbarheten?
  • Hur är det att vara anhörig till någon som har beroendesjukdomen?
  • Hur påverkas barnen/ungdomarna/familjen?
  • Hur ser behovet av stöd ut?
  • Vad finns det för olika former av stöd till familjerna här i Arvika?
  • Hur nås vi av den hjälpen som finns? Vad kan vi göra?

Stefan Ivarsson och Mona Vikström från Ljuspunkten berättar om Ljuspunkten och på vilket sätt de kan stötta familjer som har erfarenhet av beroende.

Peter Wikander och Therese Pettersson från Omnibus kommer ha en information/föreläsning om beroende och medberoende och hur det påverkar familjen.

Ingela Loberg från Stöd och behandling, som jobbar som ungdom/familjebehandlare, kommer berätta om deras arbete med ungdomarna i Arvika.

Marie Eriksen från behandlingsgruppen berättar om sitt arbete med uteverksamheten och de stöd som finns.

Eva Zakrismark och Marina Ingvarsdotter från Arvika Pastorat berättar hur kyrkan kan stötta familjen.

Vill du veta mer om temakvällen, kontakta Mona Vikströn på e-post mona.vikstrom@arvika.se eller tfn 073-046 18 28. Kvällen är en samverkan mellan Arvika kommun och Svenska kyrkan.

levande ljus som formar ett hjärta

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-11-22