Taket ska bytas på Graningegården

Taket på Graningegårdens fastighet kommer att behöva bytas på grund av mikrobiella skador* i takkonstruktionen. Arbetet kommer att påbörjas i mitten av juni och pågå under hela höstterminen. Elever i förskoleklass – årskurs 3 kommer därför att bli placerade på Hagaskolan under höstterminen. Förskolans verksamhet tittar just nu på olika lösningar för hur det ska fungera under hösten.

Det var i samband med att ett vattenläckage i taket upptäcktes som Arvika Fastighet AB anlitade ett externt företaget för att utreda ärendet och föreslå vilka åtgärder som behöver vidtas. Utredningen visade förekomst av luftläckage i takkonstruktionen, vilket resulterat i mikrobiella skador i takkonstruktionen på ett flertal platser. Företaget ansåg därför att takkonstruktionen på Graningegården behöver byggs om.

Ombyggnationen kommer att starta vecka 22 med etablering av byggbaracker och vecka 23 kommer ställning och tältkonstruktion att byggas upp. Vecka 24 kommer arbetet med takbytet att påbörjas.

Från och med höstterminens start kommer därför elever i förskoleklass, årskurs 1, årskurs 2 och årskurs 3 att vara placerade på Hagaskolan. De elever som nu går på Hagaskolan kommer enligt tidigare planering att flytta till Kyrkebyskolan under sommaren. När det gäller förskoleverksamheten tittar man på olika lösningar och mer information kommer inom kort.

För mer information som gäller;

  • Byggfrågor: Kontakta Lennart Gustafsson, teknisk chef, Arvika Fastighets AB på telefonnummer 0570-814 98 eller e-post: lennart.gustafsson@arvika.se
  • Grundskolans verksamhet: Kontakta Carina Johannesson, grundskolechef, på telefonnummer 072-232 48 48 eller e-post carina.johannesson@arvika.se eller Anders Eneroth Karlsson, biträdande grundskolechef, på telefonnummer 070-190 40 82 eller e-post anders.karlsson@arvika.se.
  • Förskolans verksamhet: Kontakta Elisabet Björklund, förskolechef, via telefonnummer 0570-819 01 eller e-post: elisabet.bjorklund@arvika.se

*Mikrobiell påväxt innebär att det växer någon form av mikroorganismer. I gruppen mikroorganismer eller mikrober ingår bakterier, mögel, röta, alger och andra mycket små organismer.

fasadbild på graningegården med höstmiljö

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-05-20