Synpunkter på kommunen 2021

Sedan 2009 har Arvika kommun en särskild hantering av synpunkter och ett synpunktsformulär på webbplatsen. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som medborgare att framföra synpunkter och klagomål på vår verksamhet.  

Under år 2021 tog vi emot 107 synpunkter inom kommunen och dess bolag, det är färre än under 2020.

De inkomna synpunkterna och hur de fördelas på kommunens verksamheter finns att läsa på webbplatsen.

Hjälp oss att bli bättre

Arvika kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Vi vill ha många synpunkter på våra verksamheter, ris och ros - men också förslag på förbättringar. Synpunkterna är värdefulla för oss och blir en naturlig del i vårt utvecklingsarbete. Flera av de inkomna synpunkterna resulterar i förbättringar av olika slag, vilket vi tycker är positivt.

Om du vill bli kontaktad när du lämnar en synpunkt, så kommer du att bli det av berörd tjänsteman, om du lämnar kontaktuppgifter.

Vill du veta mer om synpunktshanteringen, kontakta adm chef Erika Norqvist, tfn 0570-816 22.

glödlampa

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-01-07