2020-03-19

Stöd till det lokala näringslivet

Till följd av effekter av coronaviruset har flera näringar i Arvika drabbats hårt. Arvika kommun konstaterar att situationen är oroande och att det är viktigt att vi hjälps åt. Vi har sett en snabb nedgång inom handel, restaurang och besöksnäring, nu berör de ekonomiska effekterna ett flertal branscher.

Kommunen kommer snabbutreda vilka möjliga insatser vi kan göra och återkommer med mer information så snart som möjligt. Vi kan också alla bidra genom att handla lokalt, köpa mat från våra restauranger och tjänster från våra serviceföretag.

- Viktigt att poängtera är att det som kommer att föreslås från kommunens sida är sådant som ryms inom kommunens ansvarsområde. Vi hoppas också att fler berörda, som fastighetsägare, ser över vad de kan bidra med för att underlätta för företagen, säger Peter Söderström, kommunalråd i Arvika kommun.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-03-19