Statsbidrag till äldreomsorgen

Under 2021 har Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att fördela ett statsbidrag till landets alla kommuner som ska trygga äldreomsorgen*. Syftet med satsningen är att säkerställa en god vård och omsorg av våra äldre.

Totalt handlar det om dryga 3,9 miljarder kronor som ska fördelas mellan Sveriges alla kommuner. För Arvikas del innebär det ett bidrag på 13,2 miljoner kronor under 2021.

Medlen ska nyttjas utifrån lokala behov och förutsättningar med syfte att på olika sätt förbättra och utveckla verksamheten inom äldreomsorgen. Exempel på utvecklingsområden där stödet får användas är sådana som leder till:

  • En förbättrad arbetsmiljö och bättre arbetsvillkor.
  • En ökad personalkontinuitet.
  • En utvecklad informationssäkerhet och väldfärdsteknik inom äldreomsorgen.
  • Att ensamhet bland äldre motverkas.

Ett nära samarbete

I Arvika görs arbetet i en nära och till viss del unik samverkan mellan verksamheten, politiken och fackförbundet Kommunal. Målsättningen är att få en så långsiktig, effektiv och bra spridning av insatserna som möjligt. Där såväl personal som de äldre ska gynnas av satsningen parallellt som både boende- och arbetsmiljö förbättras. 

Flera åtgärder är redan genomförda

Fram tills idag har statsbidraget möjliggjort en ökad nattbemanningen på de två äldreboendena Vågen och Västängsgården i Arvika. Även bemanningen inom sjuksköterskegruppen har utökats till viss del. Andra genomförda åtgärder är inköp av en mer mobil och praktisk personlyft till alla hemtjänstgrupper samt en projektanställning av en samordnare som ska ha fokus på att förbättra besöksplaneringen inom hemtjänsten.  

Trivsel och arbetsmiljö i fokus

Kommande åtgärder som planeras under året är sådana som på olika sätt tryggar och förbättrar personalens förutsättningar och arbetsvillkor samtidigt som de äldre ges mer tid till social aktivering och ökade möjligheter till självständighet - två väldigt viktiga områden som har stor betydelse för det dagliga livet. Eller som socialminister Lena Hallengren så fint uttryckte det under dagens pressträff:

- Satsar man på personalen ger det också en god äldreomsorg. När personalen mår bra, gör man ett gott jobb som våra äldre får ta del av. Våra äldre ska kunna känna att man får leva hela livet, att man får ha kvar så mycket självständighet som möjligt och fortsatt kan göra sådant som man själv tycker om och tycker är kul. Det är viktigt att man får leva även när man är gammal och får möta andra. Det är nödvändigt, förlänger livet och gör livet roligare att leva!

En förbättrad introduktion av nyanställda och tillsättande av servicetjänster som frigör tid för personalen (i form av att exempelvis viss städning utförs av andra), är därför några av de åtgärder som planeras att göras under året. Så även ett vidare arbete med hållbara scheman och heltid som norm, där bland annat delade turer ska försöka jobbas bort över tid.

- Vi kan inte lösa allt på en gång men det är ett jätteviktigt arbete som måste ses ur ett långsiktigt perspektiv. Vi får inte heller glömma att vi har medarbetare där ute som faktiskt vill ha delade turer. Men vi vet också att det inte är hälsosamt att jobba med just delade turer, konstaterar Jeanette Andersson, fackförbundet Kommunal.

- För att öka möjligheterna till social aktivering och höja trivseln och motverka ensamhet hos våra äldre kommer insatser att göras inom både hemtjänsten och våra boenden, berättar ordförande Jonas Ås (S) vidare.

- Bland annat kommer vi att införa så kallad trivseltid, totalt 900-1 000 timmar/månad, inom hemtjänsten som kommer att ge personalen tid till att se och möta brukarna och deras behov på ett helt nytt sätt, fortsätter verksamhetschef Eva Nilsson. Vi kommer även att öppna upp en social mötesplats på Smedbergs (så snart pandemin tillåter) som kommer att vara öppen för alla, utan krav på att det ska vara biståndsbedömt. Något som vi tror och hoppas kommer vara välkommet av många.  

Ny teknik ger nya möjligheter och ökad trygghet

Ett annat viktigt område är vidareutvecklingen och användandet av välfärdsteknik som underlättar personalens arbete samtidigt som de äldre ges ökad möjlighet till vidare självständighet.

- Inom Arvika kommun har vi tex 50 läkemedelsrobotar som gör att de äldre kan sköta sin medicinering på egen hand och därmed blir de mindre beroende av att personal behöver komma till dem flera gånger om dagen, berättar Eva Nilsson.

- Ett viktigt led i denna satsning blir därför att utöka den arbetsgrupp som jobbar med välfärdsteknik med en person som bland annat ska driva fram, öka kunskapen om samt användandet av olika välfärdstekniker inom kommunen, fortsätter Eva Nilsson.

Sammanfattningsvis kan sägas att alla insatserna har det gemensamt att de har fokus på att vara långsiktiga och skapa en god arbetsmiljö där personalen mår bättre och känner mindre stress och är mindre tidsstyrda. Och framför allt att våra äldre får en ännu bättre vård och omsorg med större möjligheter till social närvaro, självständighet och glädje i vardagen.

Har du några frågor eller funderingar kring satsningen kan du kontakta verksamhetschef Eva Nilsson på tfn 0570-828 32 eller e-post eva.nilsson@arvika.se.

Du kan även läsa mer om statsbidraget på Socialstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

*Storleken på bidraget/kommun fastställs utifrån antal invånare.

Händer i knät

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-05-27