Start för markarbeten Prästängen

Kommunen förbereder för tolv stycken villatomter på Prästängen. Tidigare i vinter gjordes en skogsavverkning i området samt markundersökningar och projektering. I slutet av maj kommer markarbeten att starta med stubbrytning och vegetationsavtäckning för att sen fortsätta med ledningsarbeten och bygge av gatan. Arbetet beräknas pågå fram till och med hösten 2021.

Arbetet kommer tyvärr att medföra visst buller till och från, främst för att det behöver borras och sprängas för ledningar.

Vi ber dig vara uppmärksam på att det kommer att ske lastbilstransporter i området samt att den övre delen av Hästhovsgatan kommer att bli avstängd för parkering under byggtiden.

Om du har frågor, kontakta Jenny Wärnevall, Arvika kommun, tfn 0570-817 60, Cathrin Sköld, Teknik i Väst, 0570-76 40 94 eller Anders Johansson, Teknik i Väst, 076-142 37 53.

hjullastare i arbete

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-05-17