Lyssna på sidan Lyssna
2019-07-29

Spolning i Jössefors och Sulvik

Under augusti månad kommer vattenledningsnätet i Jössefors och Sulvik att spolas rent. Arbetet påbörjas i början av augusti och beräknas pågå under hela augusti månad 2019. Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan en till fyra dagar i förväg.

Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga de problem med missfärgat vatten som funnits inom vissa områden.

Viktigt att tänka på för dig som berörs

Du som berörs av arbetet kommer att få information i brevlådan en till fyra dagar i förväg. Under tiden som spolningen pågår behöver du tänka på vissa saker:

  • Stäng den kran/ventil som sitter före vattenmätaren den dag du direkt berörs av spolningen.
  • Håll alla vattenkranar stängda under hela tiden som arbetet pågår.
  • Tappa upp vatten i förväg för att du ska klara ditt behov av vatten.
  • Använd inte tvätt- och/eller diskmaskin eftersom de kan ta skada.
  • Spola inte i toaletten på vanligt sätt. Det går att spola genom att hälla upptappat vatten i toalettstolen, till exempel från en hink.

Observera! För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle. Du kan därför komma att få information om avstängning mer än en gång!

Risk för missfärgat vatten

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men du ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att du låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

Arbetsmetod och ljudstörning

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att du har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att du ska få ett stabilt och bra vatten i dina vattenkranar.

De som utför arbetet är Pollex AB på uppdrag av Arvika Teknik AB.

Mer information

Mer information kan du få genom Nisse Olsson, Teknik i Väst AB, tfn 0732-80 72 39 eller via e-post nisse.olsson@arvika.se.

kran

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-07-29