Skolstart!

Alla elever hälsas välkomna till ett nytt läsår som börjar onsdagen den 18 augusti 2021. Om inte särskild kallelse skickats ut gäller följande tider första skoldagen:

Grundskolan

08.00 Minnebergsskolan

08.15 Sulviks skola

08.20 Glava skola, Rinnens skola

08.30 Agnetebergsskolan, Kyrkebyskolan, Styckåsskolan, Edane, Jössefors och Klässbols skolor

08.35 Dotteviksskolan, Järvenskolan

08.45 Gateskolan, Graningegårdens tillfälliga lokaler i Hagaskolan


Gymnasieskolan

Solbergagymnasiet:

Årskurs 1 onsdag 18 aug kl 08.00, salar enligt anslag i Solbergagymnasiets rasthall

Årskurs 2 och 3 torsdag 19 aug kl 09.00, salar enligt anslag i Solbergagymnasiets rasthall

Taserudsgymnasiet:

Årskurs 1 samt IM onsdag 18 aug kl 08.05, samling på grusplanene utanför aulan

Årskurs 2 och 3 torsdag 19 aug kl 08.05, på respektive program


Musikskolan

Musikskolans elever blir kontaktade av sina lärare under vecka 33 - 34 för schemaläggning av lektionerna. Undervisningen börjar i vecka 34 - 35.

Skolskjutsar, skolmåltider

Skolmåltider och skolskjutsar startar onsdagen den 18 augusti 2021. Turkartor för upphandlade turer (skolbussar) publiceras i grundskolans lärportal edWise (för linjetrafik, se www.varmlandstrafik.se) och elevskjutslistor delas ut första skoldagen. Information om skolskjutsar finns på webbplatsen. Frågor rörande grundskolans skolskjutsar besvaras av skolskjutssamordnaren, tfn 0570-826 80.

Information om gymnasieelevers resor finns på webbplatsen.

skolböcker och äpple

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-08-10