Lyssna på sidan Lyssna
2019-08-09

Skolstart!

Alla elever hälsas välkomna till ett nytt läsår som börjar onsdagen den 21 augusti 2019. Om inte särskild kallelse skickats ut gäller följande tider första skoldagen:

Grundskolan

08.00 Kyrkebyskolan åk 7, Centralskolan åk 7

OBS Kyrkebyskolan åk 8-9 och Centralskolan åk 8-9 börjar torsdag den 22 aug kl 08.00

08.20 Glava skola, Rinnens skola

08.30 Styckåsskolan, Hagaskolan, Edane, Jössefors och Klässbols skolor

08.35 Dotteviksskolan, Järvenskolan

08.45 Gateskolan, Graningegården

08.50 Agnetebergsskolan, Kyrkebyskolan åk 4-6

Gymnasieskolan

Solbergagymnasiet

Åk 1 - On 21 aug kl 08.00, Solbergagymnasiets aula

Åk 2 och åk 3 - To 22 aug kl 09.00, salar enligt anslag i Solbergagymnasiets rasthall


Taserudsgymnasiet

Åk 1 samt IM 1 - On 21 aug kl 08.05, Taserudsgymnasiets aula

Åk 2 och 3 samt IM 2 - To 22 aug kl 08.05, på respektive program

Gymnasiesärskolan - On 21 aug kl 08.05, samling i cafeterian där respektive mentor möter upp

Musikskolan

Musikskolans elever blir kontaktade av sina lärare under vecka 33 - 34 för schemaläggning av lektionerna. Undervisningen börjar i vecka 34 - 35.

Skolskjutsar, skolmåltider

Skolmåltider och skolskjutsar startar onsdagen den 21 augusti 2019. Turkartor för upphandlade turer publiceras i grundskolans lärportal edWise (för linjetrafik, se www.varmlandstrafik.se) och elevskjutslistor delas ut första skoldagen. Frågor rörande grundskolans skolskjutsar besvaras av skolskjutssamordnaren, tfn 0570-76 40 48.

Information om gymnasieelevers resor finns på webbplatsen.

skolböcker och äpple

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-08-09