Lyssna på sidan Lyssna
2019-11-27

Skogsgallring Jössefors/Koppsäng

Maskingallring av skog i Jössefors och Koppsängstrakten har påbörjats. Arbetet kommer att hålla på några veckor, men beror helt på hur vädret blir. Åtgärden kommer ske i närheten av motionsslingor och vi ber dig därför att hålla extra uppsikt när du är ute i skogen.

Kartan visar var gallringen kommer ske. De som är nyfikna kan även se en mer inzoomad kartaöppnas i nytt fönster med mer detaljer. Virket kommer läggas på elljusspåret för att minska antalet gånger maskinen måste passera spåret och därmed minska risken för sönderkörning av spåret om maskinen ständigt måste passera detta.

Gallringen genomförs för att skapa ett kvarvarande bestånd med starka och välmående träd av god kvalité. De träden som avverkas är helt enkelt träd med sämre kvalitet vilka skulle ha sämre förutsättningar för att stå emot till exempel vind.

Åtgärden är en så kallad sista gallring och ett led i att förbereda inför en framtida föryngringsavverkning. En föryngringsavverkning, eller en slutavverkning, kommer först att bli aktuell om några år. När denna sista gallring är gjord kommer vi att uppleva skogen som glesare än vad den är idag. Detta medför också att skogen blir trevligare att vistas i!

Maskinförarna är väl medvetna om att det är ett välanvänt motionsområde och att det kan finnas både vuxna människor, barn och djur som rör sig i området och de kommer ha uppsikt runt maskinerna. Men tänk på att du kan vara svår att se. Var därför försiktig när maskinerna arbetar. Tänk på att hålla ett skyddsavstånd på 90 meter till maskinerna när arbete pågår! Träd som fälls kan verka kortare än vad de är. Om kontakt ska ske med maskinföraren får man påkalla deras uppmärksamhet innan man närmar sig maskinerna.

Vill du veta mer eller har frågor, kontakta Jenny Wärnevall, Arvika kommun, tfn 0570-817 60 eller Björn Andersson, Skogssällskapet, tfn 054-20 09 10.

Karta Koppsäng

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-11-27