2020-04-24

Skogsarbeten Graninge-Taserud v 18

Från den 27 april och någon vecka framåt kommer det att pågå arbeten med maskiner i skogen norr om Kungsvägen, för att ta hand om de vindfällen som finns där efter tidigare stormar.

Tänk på att hålla ett skyddsavstånd på minst 90 meter till maskinerna när arbetet pågår!

Maskinförarna är väl medvetna om att det är torrt i marken just nu och kommer genomföra gallringen med stor försiktighet och förebyggande arbete för att minska risken för gnistbildning.

Vill du veta mer eller har frågor, kontakta Jenny Wärnevall, mark- och exploateringsingenjör, Arvika kommun, tfn 0570-817 60.

stockar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-04-24